MOMENTS IN PEACE – STRIVING LIGHT (STRÄVAR LJUS) – DAY 78

2021-03-19 In BERÄTTAR TID