Liv förändrar 2024

Då mitt liv förändrats drastiskt sedan ett halvår tillbaka så är det
dags att resa sig upp och ta tag i saker och ting.
Jag är ju inte direkt purung längre, varit ganska osund och tiden
går allt snabbare framåt. Därför är det dags att använda
all min livserfarenhet, känslighet, sociala kompetens
och all den kunskap jag besitter på ett viktigare och vettigare sätt.

Hittills har alla mina projekt handlat om naturen (utan mänskliga inslag)
medan jag denna gång skall försöka utforska fler sidor av livet.
Huvudsaken är att bild/film/text/ljud berättar, förmedlar, en känsla,
en tanke, ett öde, något fint och kärleksfullt
(som i bästa fall väcka tanke, skapa, stanna kvar).

Såklart kommer det att finnas viss kritik mot hur vi människor behandlar varandra
och inte minst vår planet. Det är ofrånkomligt eftersom orättvisorna är stora,
klyftorna ökar, krig pågår och inte minst att klimatförändringarna
i stort sett får fortgå på samma förödande sätt.

Samtidigt kommer huvudfokus alltid att vara naturen
och dess invånare eftersom det är i den miljön jag andas fri,
trivs och passar allra bäst. Där råder bara nu och äkta.

Några egentliga mål med det sex månader långa projektet
finns inte eftersom processen är det viktiga. Jag är inte heller fast
i något Excelark utan tankar och ideér kan förändras från dag till dag.
Att leva i nuet, för att må bra, är definitivt ingen myt.

Tankar finns dock på att det hela kan mynna ut i en längre film,
en bok eller utställning men det återstår att se, resan i sig är det viktiga.

På det personliga planet handlar det främst om att lära
nya saker, upptäcka platser, möta människor och
att leva mer hälsosamt på en rad olika plan.
En förhoppning är också att mitt inre finner ro, tar beslut
och att världen, för en stund, blir en skönare plats att leva.

(Liv förändrar, 13 maj – 11 november 2024)

INSTAGRAM
FACEBOOK
YOUTUBE
TIKTOK