MOMENTS IN PEACE – STILL STANDS (STILLA STÅR) – DAY 192

2021-07-11 In LIV FÖRÄNDRAR