aldrig mera tyst 2017/2018

ALDRIG MERA TYST 2017/2018
Han såg tillbaka på de fem år som passerat snabbt. Insåg ganska tydligt att i stort sett inget förändrats till det bättre, snarare tvärtom. Aldrig tidigare under den tid han andats hade motsättningar bland olika grupper, länder och klyftor varit så stora. Allas lika värde var sedan länge bara ett förskönat begrepp utan verklighetsförankring i en tid där orättvisor gräver sig allt djupare.

Han slog sig ner i glänta och njöt fullständig av tystnad. Det var på platser som här, bortom mänsklighet, som han samlade energi, tänkte klart och kände sig fullkomligt trygg.

Han njöt livets strålar som lugna bröt ner genom täta kronor och han lät vind vidröra kärleksfull, mjuk, långt in i själ. Framför låg fyra årstider där fokus var att bygga upp, sundare liv men också ett försök att kommunicera för en bättre, rättvis, hållbar och kärleksfull värld.

Han reste sakta men aning tung samtidigt som inre röst tyst talade mening, om och om igen.
– Aldrig mera rädd, aldrig mera tyst…aldrig mera rädd, aldrig mera tyst….

ALDRIG MERA TYST är det fjärde årsprojektet (om man bortser från sommarprojektet, Njuter sommar 2017). Det startas på dagen fem år efter att det första, Längtar fri, som tog sin början vid en havskant utanför Ystad. Målet denna gång är att vistas så mycket som möjligt ute i vår natur men också att göra en inre resa där en stor del handlar om att stå upp, tycka och tala. Att förstå vår historia och vår samtid på ett bättre sätt blir också en viktig del.

Världen i sig är oroligare och farligare än på mycket länge, utsatthet ökar, egoism flödar och mänsklighet styrs i mångt och mycket av ett fåtal aktörer som varken visar empati, kärlek eller solidaritet. De ser människan, livet och vår natur med dess invånare som förbrukningsvaror som de konstant använder och missbrukar för två prioriterade och egoistiska mål: mer makt och ännu större egen rikedom.

Känslan som infinner sig allt tydligare desto äldre och visare man blir är att man enbart är en snabbt ersättningsbar pjäs i ett spel som styrs av makt uppifrån, ett spel man har mycket liten chans att överhuvudtaget påverka. Man spelar ut liv mot liv, gång på gång.

Samtidigt pratar makt sig varm om valfrihet, konsumtion och ett kunskapssamhälle när det i en allt större grad dessvärre handlar om helt andra saker om målet är att må bra, få inflytande över sin tid och bestämmanderätt över sitt egna och enda liv. Man är i de flesta fall som människa förpassat till ett hjul som aldrig stannar så länge ens hjärta fortsätter att slå.

För egen del handlar kommande projekt i mångt och mycket om att byta livsstil, söka förändring, leva sundare, rörelse, tänka klarare och att kommunicera det vackra, det lugna, det kärleksfulla på fler sätt än bara bilder som stilla. I motsats till tidigare årsprojekt så är inte målet längre att fånga ett ögonblick varje dag utan istället fokusera mer på kvalité och det som händer runt omkring. Det blir alltså mer av mig själv, mina tankar, funderingar, och en insyn i det som innan ögonblick publiceras. Mål är också fler platser, stå upp för min åsikt, att riktig kunskap slår allt, vidröra det mörka och så klart det kanske viktigaste: aldrig, aldrig mera tyst.

Projektets arbetsnamn: Aldrig mera tyst
Projektets längd: 9/10 – 2017 till 8/10 – 2018