Lever kärlek 2015/2016

Lives love 2015/2016

Denna gång handlar projektet främst om kvalité, att lyfta liv & kärlek, i en tidsepok som på många sätt är ganska mörk för den större delen av mänskligheten, vår natur och en mängd olika arter. Det blir även ett försök att byta spår, leva, se kärlek mer.

Än mer än tidigare ligger också fokus på att allt liv bör vara lika mycket värt, på solidaritet, jämlikhet (i detta nu, 2015, finns det inget etablerat parti som för en politik där allt liv är lika värt) och att mänskligheten måste ta klimathotet på yttersta allvar.

Redan i detta nu finns det dessvärre gott om varningssignaler gällande vårt klimat, en ökad utslagning och ökade motsättningar mellan olika grupper på vår värld. Trots dessa signaler är det ingen med makt som varken visar vilja eller vågar att agera eller förändra. Snarare tvärtom. Makten förespråkar tvärtom ännu mer konsumtion, utslagning och motsättning.